Archívum - HÍREK 2007

Új lélekharang felszentelési ünnepség
2007. augusztus 18.

Korlát Község Önkormányzata 2007. augusztus 18-án tartotta az Új lélekharang felszentelési ünnepségét, melyen a 2007. márciusában ellopot lélekharangot pótolták. A lélekharang felszentelésére ökumenikus istentisztelet keretében a történelmi egyházak képviselőinek közreműködésével került sor. Ünnepi beszédet mondott: Dr. Ódor Ferenc a Borsod Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke, Abaúj országgyűlési képviselője.
Az új harang költségeihez Dr. Ódor Ferenc az elnöki keretéből 150 000.-Ft-tal járult hozzá.
A harangot eltulajdonító is megkerült, de sajnos harang már csak darabolt állapotban.
KÉPEK a szentelésről...


Római katolikus templom újraszentelése
2007. július 28.
Katona István püspök úr felszentelte a megújult római katolikus templomot, majd szentmisét tartott.
KÉPEK

Szerencs patak medrének tisztítása
2007. július 28.

Megkezdődött a Szerencs patak medrének tisztítása és szabályozása.

2007. augusztusban tervezik az új harang szentelését
2007. június 28.
Már folyamatban van a 2007. március 3-án ellopott lélekharang beszerzése.
Az új harang költségeihez Dr. Ódor Ferenc a BAZ Megyei Közgyűlés elnöke az elnöki keretéből 150 000.-Ft-tal járult hozzá.
A harangot eltulajdonító is megkerült, de sajnos harang már csak darabolt állapotban, így az nem használható.

Szervezés alatt van a Korlát Fejlődéséért Alapítvány
2007. június 25.
Cél: Korlát fejlődésének biztosítása, a településért tenni akarók összefogásával.
Kérjük és várjuk a Korlátról elszármazottak jelentkezését, hogy akik tudnak és akarnak segíteni falujukon azok vegyék fel a kapcsolatot az alapítványt szervezőkkel. A szervezés ideje alatt részletesebb tájékoztatást a település polgármestere: Takács Péter György ad.

Új eszközökkel gyarapodott az önkormányazt
2007. június 1.
Bővült az önkormányzat eszközállománya. 1 láncfűrész, 1 magasnyomású mosó és 1 nagyteljesítményű fűkasza került beszerzésre. Az új eszközök segítik a közhasznú munkások munkavégzését, a rászoruló lakosság kiszolgálását, a parlagfű irtást, a közterületek rendbetartását.

 

Megnyílt az ideiglenes Bolt, épül a végleges KIS ABC
2007. június 1.
Az önkormányzat épületében megnyitásra került egy ideiglenes bolt, mellyel a helyi lakosság alapvető élelmiszer ellátása biztosításra került. Az asztalon van viszont már a terve a Polgármesteri Hivatal mellett épülő KIS ABC-nek, mely a végleges megoldást biztosítja a település lakóinak ellátására. A Hivatal melletti romos épület elbontásával már megkezdődtek a munkák és a tervek szerint augusztus végén átadásra kerül a település lakosságát kiszolgáló új ABC. Az építő vállalkozó az önkormányzati telek fejében két busz megállót is épít a lakosság részére. Ezzel a beruházással lényegesen javulnak a szolgáltatások Korláton, ugyanakkor az új épületek, építmények jelentősen javítják a település utcaképét is.


2007 évi Pályázatok

Beadott és nyert pályázat:
- A Parlagfű irtására beadott pályázat, melynek keretében nagy teljesítményű fűkasza került beszerzésre.
Elbírálás alatt lévő pályázat:

  • A Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésére és parkolójának kialakítására, valamint a
  • Polgárőrség megalakítására,
  • és a Szerencs patak medrének tisztítására és szabályozása beadott pályázatok.

Elutasításra került pályázatok:

  • A kultúrház külső, belső felújítására, valamint a
  • Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak cseréjére,
  • és a település főterének kialakítására beadott pályázatok.

 

Befejeződött a katolikus templom külső felújítása.
A katolikus templom felújítása Zsarnóczky János Korlátról elszármazott ácsmester vállalkozó támogatásával valósult meg, melyhez munkájukkal adtak segítséget az önkormányzat közmunkásai és a helyi lakosság. Az összefogás eredményeként a templom ma már a falu ékeként, megújult külsővel várja híveit és látogatóit. Az új külső emeli Korlát település faluképét is.

Bevezetésre került a korszerű kommunális hulladékgyűjtés
A település önkormányzata a szemétlerakó kezelését átadta egy sátoraljaújhelyi hulladékkezelő cégnek. A lerakóhoz az út már kiépítésre került. A cég vállalta, hogy a helyi lakosságnak ingyen biztosított hulladékgyűjtő edényekkel a településen a kommunális szilárd hulladékot begyűjti. Vállalja továbbá hosszú távon a tároló kezelését majd rekultivációját.

Jól kihasznált a könyvtár és a számítógép terem
A helyiek által gyakran látogatott hely lett a könyvtár, ahol a könyvkínálat mellett 2 db számítógép is üzemel. A település fiataljai, diákjai tanulmányaikhoz, szabadidejük hasznos eltöltéséhez használják az itt található eszközöket.

Ellopták a lélekharangot
2007. március 6.

2007. március 3-án éjjel ismeretlen tettesek ellopták az önkormányzat által 2004 évben készíttetett lélekharangot.
Kéri az önkormányzat minden becsületes állampolgár segítségét, minden gyanús körülmény jelzését.
Különösen felhívják azon fém hulladékkal kereskedők figyelmét, akinél megkísérelik a harangot értékesíteni, azt azonnal jelezzék!?
Az ügyben a rendőrségi feljelentés megtörtént, a nyomozás megindult.

Az Önkormányzat 50.000.-Ft-ot ajánlott fel a nyomravezetőnek!


2006 év
Megvalósult programok

1. Beszerzésre került az új falugondnoki busz.
2. A település utcáira, főterére kiültetésre kerültek a tavaszi virágok.
3. Ingyenes ruhaosztás volt a rászorulók részére. A fuvarköltséget az önkormányzat fedezte.
4. A megyei könyvtár a Községháza épületében lévő könyvtárba fotelt és íróasztalt ajándékozott.
5. A Megyei Területfejlesztési Tanács úgynevezett pótkeretéből nyert támogatásból a községháza fűtésrendszere korszerűsítésre került. Egyidejűleg WC-t, mosdót és egy mini konyhát is kialakítottak az épületben.
6. Felújításra került az orvosi rendelő

Önkormányzati tervek
1. Falunap megrendezése (2006.július 8.)
2. A községháza épületének külső felújítása, a tető bádogos munkáinak elvégezése, és a nyílászárók cseréje.
3. Főtéren színpad és filagória kialakítása.
4. Közmunka program: folytatása: vízelvezetőket építése, Taploca környezetének rendbetétele, település szépítése.
5. Útirányjelzők és utcanév-táblák kihelyezése.

6. Településen található forrás hosszútávú hasznosítása.

TERVEK-MUNKÁK
2006.február

1. Pályázatok révén szeretnék a hivatali épület külső és bádogos munkáit elvégeztetni, kicserélni a nyílászárókat.

2. Ismét próbálkoznak a főtér kialakításra forrásokat szerezni. Most egy szerényebb tervben színpad és filagória kialakítása szerepel.

3. Folytatódik a közmunka program: vízelvezetőket építenek és a Taploca környezetét is rendezik és folytatódik a település szépítése.

4. Idei tervek között szerepel: útirányjelzők, és utcanév-táblák kihelyezése.

5. Adományok: Ingyenes ruhaosztás volt a rászorulók részére. A fuvarköltséget az önkormányzat fedezte.

6. Átadták a megyei könyvtár ajándékát: ennek köszönhetően a hivatal épületébe fotel, íróasztal került.


KÖZMUNKA. Vizsollyal és Hernádcécével közösen nyújtottak be közmunka pályázatot. Ha sikerrel járnak, hatórás munkaidőben számos helyi embernek biztosíthatnak majd munkalehetőséget.

PÁLYÁZATOK. A falugondnoki autó cseréjéhez kívánnak támogatást nyerni a Szociális Minisztérium pályázatán. Újdonság a pályázatok terén az is, hogy a körjegyzőség településeivel közösen megállapodtak egy pályázatfigyelő társasággal, akik vállalják a pályázatok elkészítését és menedzselését is.

KIADVÁNY. A település is szerepel abban a kiadványban, melyet idegenforgalmi és befektetés ösztönző céllal állítanak össze neves szakemberek.

TEMETŐ. Négy új pad került kihelyezésre. Három a harangláb mellett, egy pedig a ravatalozónál.

KÖZSÉGHÁZA: A Megyei Területfejlesztési Tanács úgynevezett pótkeretéből nyertek támogatást a községháza fűtésrendszerének korszerűsítésére. A munkálatokat elkezdték, egyidejűleg WC-t, mosdót és egy mini konyhát is kialakítanak az épületben. A munkálatok jól haladnak, a remények szerint még az idén végezhetnek a munkákkal.


 

© 2005-2023 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges. IMPRESSZUM