Archívum - HÍREK 2009

Felvidéki kirándulás

2009. december 1-én a BAZ megyei Önkormányzat támogatásával felvidéki buszkiránduláson vettünk részt. Kassai városnézéünk keretében megtekintettük DÓM-ot, a Szent Erzsébet székesegyházatat, melynek altemplomában temették el 1906-ban a Rodostóból hazahozott II. Rákóczi Ferenc és bujdosói társainak hamvait. A Rákóczi-sírkamra márványkoporsóját nemzeti színű szalagos koszorúk sokasága borítja, melyre mi is elhelyeztük koszorúnkat. Megnéztük a Rodostói házat, mely Rákóczi utolsó háza, illetve annak a másolata. Az eredetije a törökországi Rodostóban található. A török építészet egyedülálló példájaként betekintést nyújt II. Rákóczi Ferenc életének utolsó időszakába is, aki száműzetésének éveit egy ilyen épületben töltötte. Az eredeti berendezés egy részét Törökországból szállították ide. Rendkívüli élményt jelentett csoportunknak, hogy megtekinthettük a fejedelem újratemetéséről készült filmet is. A Rodostói ház udvarán található a 2006-ban felavatott monumentális II. Rákóczi Ferenc szobor.
Köszönjük a kirándulási lehetőséget!


Idősek Napja
2009. november 19.
Korlát Község Önkormányzata 2009. december 11-én tartja az Idősek Napját, melyre szeretettel hívunk és várunk minden korláti szépkorút. A rendezvényen fellépnek a vizsolyi népdalkörösök és a tállyai forgatós citerazenekar.


Befejeződött a Polgármesteri Hivatal felújítása/képek a beruházásról»
2009. november

Befejeződött a polgármesteri hivatal külső felújítása, nyílászárók cseréi és az épület akadálymentesítése.

A beruházás 2009. áprilisában kezdődött és augusztusban fejeződött be.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A beruházás 18.907.945.-Ft teljes bekerülési költségéből az (ÉMOP-3.1.3-2008-0132) pályázat keretében az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 17.017.151.-Ft volt, a 10 % nyi önrészt(1.890.795.-Ft) az Önkormányzat fedezte.

A megszépült épület nemcsak a hivatal dolgozóinak és a közigazgatási szolgáltatásokat igénybevevő lakóknak jelent kulturált környezetet, de a főút mellett elhelyezkedő megújult épület emeli a településképet.


Szabadidőpark, Szabadtéri Színpad ás Játszótér
2009. november 19.
2010 tavaszán kezdődik az a nagy beruházás melynek keretében az Önkormányzat a Községháza mögötti területen egy Szabadidőpark és Szabadtéri Színpad kerül kialakításra. A Magyarország- Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013(HUSK-ETE) keretében megvalósuló fejlesztéshez harmónikusan illeszkedik a Leader program keretében e tér mellett kialakításra kerülő játszótér megépítése. Ezek a beruházások egy kulturált településközpontot eredményeznek a község szívében.


Falugondnoki választás
2009. november 19.

2009.november 12-én Falugondnoki választást tartott az Önkormányzat, mivel az előző falugondnok december 31-én nyugdíjba vonul. A szavazás titkos volt. A szavazólapra 5 név került fel. A szavazatokat számláló bizottság a képviselő testület tagjaiból került ki. A szavazáson a részvételi arány 65%-os volt.
A szavazás eredménye:

  • Putnoki László 4
  • Landenbergel László 10
  • Báder Zsolt 23
  • Horváth Elemér 30
  • Jantek Csaba 99
A demokratikusan megválasztott új falugondnok 2010. január 1-től: Jantek Csaba lesz.

Elkészült a Lurdi barlang/képek az építkezésről»
2009. november
Egy nagylelkű adományozó megajándékozta a római katolikus egyházközösséget, akinek az volt a kérése, hogy egy Lurdi barlangot építsenek a templom szomszédságában. Az egyháztagok és az önkormányzat társadalmi munkában végezte el az építő munkát, a barlang- ajtórács- és járda építését. A munka mindenki örömére készült el.


Rászoruló családok segítése
2009. november 19.

Mintegy 30 korláti rászoruló családon segített a szociális földprogram keretében nyer 1 000 000.-Ft összegű pályázat. Az önkormányzat a támogatási összegből felújította és levizsgáztatta az önkormányzat 10 éves erőgépét, melynek segítségével mintegy 2 hektárnyi földterületet megműveltek. A területbe krumplit és babot ültettek. Az önkormányzat a művelésből, az érintett családok pedig a betakarításból vették ki részüket tevékenyen. Így a rászoruló családok között mintegy 320 mázsa jó minőségű krumpli és 16 mázsa bab került szétosztásra.


Korláti sakkozónk sikerei

Landenbergel László a miskolci sakk csapat tagja, de időnként az encsi csapatban is játszik. A sikeres sakkozónk több trófeát gyűjtött már be, többek között az utóbbi időben a fonyi és a hidasnémeti versenyen szerepelt sikeresen. Gratulálunk a sikerekhez!

Debrődre utaztunk/képek a rendezvényről»

25 korláti lakos, külön busszal utazott Debrődre, a testvértelepülésünkre, ahol a Szent László búcsún vettünk részt. A házigazdák negy szeretettel fogadták a településünk lakóit, akik nagyon jól érezték magukat a rendezvényen.


Alsóláncon voltunk/Képek a rendezvényről»
2009.augusztus

2009. augusztusban, testvértelepülésünk meghívására Alsóláncra utaztunk, ahol tűzoltóversenyen és a helyi tűzoltó csapatzászló avatásán vettünk részt.

Terveink szerint már ez évben felújításra kerül a korláti Községháza.
2009. február 27.

Az ÉMOP 3.1.3 Pályázat keretében kicserélésre kerülnek a nyílászárók, és az épület külső-belső felújítása is megtörténik.
A beruházás várható összege: 18,7M.-FT, melyből 17M.-Ft a támogatás és 1,7M.-Ft az önerő.


 

© 2005-2023 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges. IMPRESSZUM