Közhasznú alapítvány

Korlát Fejlődéséért Közhasznú Alapítvány
Rövidített név: Korlát Közhasznú Alapítvány
Székhely:
3886 Korlát, Kossuth u.55.sz.
Az alapítvány cél szerinti besorolása: kulturális tevékenység
Az alapítvány típusa: magán
A vagyon felhasználási módja: a kuratórium döntése szerint
Az alapítvány: nyílt

Adószám: 19334691-1-05
Számlaszám: 11734097-20020495
Alakulás időpontja: 2008. március 25.

Az alapítvány kezelő szervezete tagjainak neve és lakóhelye:

Kuratórium
A kuratórium elnöke: Takács Péter György, 3886 Korlát, Kossuth u.55.
A kuratórium titkára: Juhász László Andrásné, 3886 Korlát, Kossuth u. 7.
A kuratórium tagjai:

Név
Cím
Zsarnóczki János 3860 Abaújdevecser, Hársfa u.27.
Urbánné Kléri Szilvia 3860 Encs, Gárdonyi u.27/C.
Sztankai Róbertné 3860 Encs, Akácos u.1.
Madarász Katalin 3886 Korlát, Deák F.u.2.
Hriczu Imre 3886 Korlát, Kossuth u.70
Jantek Csaba 3886 Korlát, Béke u.1.sz.
Zsarnóczki Imre 3886 Korlát, Petőfi u.1.sz.

Krempek Lászlóné

Budapest, Kazinczy u.10.

Az alapító okirat kelte: 2008. március 10.
Az alapítvány jogállása: közhasznú

Felügyelő bizottság:
Elnök:
Zsarnóczki Imre 3886 Korlát, Petőfi u.
Tag:
1. Jantek Csaba 3886 Korlát, Béke u.

2. Krumpek Lászlóné 3886 Korlát, Kossuth u.

Az alapítvány célkitűzései: Az alapítvány közhasznú és egyéb cél szerinti céljai mellett kiemelten foglalkozni akar a község és környékének a történelem során előkerült emlékeinek hagyomány megőrzésével, ápolásával.
Tevékenységünk, főbb célja, hogy a különböző korokból megmentett emlékeket bemutathassuk, annak érdekében, hogy az, alkalmas legyen a települések közötti kapcsolatok ápolására és nem utolsó sorban a turisztikához kapcsolható attrakciók bemutatására.

A természeti kincsek kiaknázásával, a településen meglévő források kihasználása, mint pl. a hőforrás hasznosítása, továbbá a település központjában lévő jelenleg használatlan, belülről felújításra szoruló református templomot mihamarább a híveknek korszerűsítve használatra átadni. Lehetőség szerint, a turisztikát vonzó hangversenyek tartásának szervezése.
Az idegenforgalom megindításának elősegítésére.
Segítve, ez által az ABAÚJ-i térségben a magyar és szlovák oldalon levő települések PR tevékenységét és a helybeli lakosság turisztikai és mezőgazdasági tevékenységének célorientált elindítását.
A kistérségi fejlesztések és a helyi társadalom önszerveződését, gazdasági és civil együttműködését elősegítő tevékenységet kívánunk végezni, amely a településen élők megélhetését segíti elő.
Kulturális értékeink összekapcsolása az idegenforgalom turisztikai fejlesztésével, az egészség-, az ökoturizmus, stb.

Az itt élő időskorúak mindennapi megélhetési gondjainak segítése.
Előtérbe helyezi az alapítvány, a fiatalok helyben tartásának és a közéletbe történő bevonásukat, az értelmet adó életcélok meghatározása, a tehetséges fiatalok tovább tanulási szándékának felkarolását, támogatását, pályázatok kiírásával.
Az élhetőbb környezet megteremtése.

A községből eltelepültekkel való kapcsolattartás fontosságát szem előtt tartjuk. A határainkon túl élő honfitársainkkal való kapcsolattartás, kulturális, sport és gazdasági kapcsolatok kiépítése.
Továbbá felkarol minden olyan kezdeményező tevékenységet, amely községünk és kistérségünk és megyénk felemelkedését elősegítheti és nagyobb nyilvánossággal jár.
Az alapítvány tartós, céllal alakul, mert a célok megvalósítása hosszú időt vesz igénybe.


Alapítványi események

 • Rákóczi, Nikházy kutatás
 • Testvértelepülési kapcsolat ápolása
 • Virágosítás
 • Parkápolás
 • Hősök Napja
 • Koszorúzás nagyidán
 • Parkavató ünnepség
 • Pályázatok beadása
 • Kováts Mihály kutatás
 • Kapcsolatteremtés a Korlátról elszármazotakkal
 • Abaújbőd-Kolár- Rákóczi nyomában


 

© 2005-2023 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges. IMPRESSZUM